Tứ tuyệt

Posted: 26/05/2017 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn


Tác giả

1.
chim quyên xưa hót trên cành
chẳng may lạc điệu chết thành bụi cây
người sau về ẩn chốn này
nghe trong xưa tiếng quyên gầy hót ra

2.
nhìn sông nắng phủ nhập nhòa
hấp hiu cuối bãi một tà khói sương
xa người mấy độ tà dương
mà sao yêu quí còn vương tấc lòng

3.
cảm thương con khướu trong lồng
vô tâm hót lệch mây dòng chuông ngân
non cao bước xuống phong trần
đôi tay rộng lượng thả vần thơ bay

4.
mảng sầu trăng rụng non Tây
làm xao xác vệt chim bay cuối trời
thương ai tất tưởi mấy lời
làm hoa rụng trắng tâm người trầm tư

5.
nhớ cây vú sữa trước nhà
con trăng lỡ độ đường xa ngủ nhờ
mười năm nặng một dòng thơ
hỏi con trăng nọ bây giờ ở đâu

6.
con chim bỏ núi xa đàn
sớm theo gió bạt xuống ngàn dặm sông
nước đi xanh biếc một dòng
hẹn trăng ra biển bỏ buồn cho thơ.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.