Lờ xờ | Giao Châu

Posted: 31/05/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Canada’s poet
Evan Sharma

Lờ xờ

những bài thơ lùm xùm lòe xòe
xây xẩm vầng trăng muốn thắt cổ
những aó cộc gươm cùn tráng sĩ hề
làm thấp khớp hàng cây đứng trên đất
chịu vào giấc mơ bệnh hoạn
hôm qua một cánh cò rỉa lông trắng
rồi sắp vào hàng
tự tận

 

Giao Châu

tống táng khi mồ chưa yên
điểm vào đâu
thái dương làn gì có huyệt
mặt trời đã chết
trong đống cỏ rơm

ngón chân thò ra khỏi giao chỉ
tora tora
kong là khỉ
không có vua ở đầm lầy hắc ám
châu đầu đấm bùn
ngọp
họng thư bụng chữa
chang bang lề mề ngày tía má
đô hội mở toang hoác
chập lại một dây
những bộ trống chầu lạch bạch

Hoàng Xuân Sơn
Tháng tư 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.