Bặt tiếng đàn

Posted: 06/06/2017 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ
Tưởng tiếc nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường


Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường (1959-2017)

I.
sống để chết
chết để về
chốn tịch diệt
cõi vô ưu
thơ tưởng tiếc
chữ ứa tràn
nào đâu biết
âm đỏ tươi

II.
âm giá băng
âm ướt máu
ướt hết trăng
mờ hết dấu
lá vĩ cầm
sương thạch thảo
âm âm âm
không tiếng nói

III.
bặt tiếng đàn
treo dấu than
bên dấu lặng
trên chiếc bàn
hiên im nắng
tim nhói ran
cường đi nhé
tan tan tan…

03.06.2017
Nguyễn Lương Vỵ

Ghi chú: Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1959 tại Sài Gòn. Theo gia đình, ông rời VN 1984, hiện đang định cư tại Nam California. Nguyễn Mạnh Cường học vĩ cầm từ năm 13 tuổi. Sau đó, ông tự học guitar, piano và, bắt đầu viết nhạc từ thập niên 90s.

Tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường đã viết, có thể kể những sáng tác tiêu biểu như: Etude number 1; Mùa Thu Kỷ Niệm; Nỗi Nhớ; Our First Dance; Let’s not Changed; Seasons; Happy Holidays; A Lonely Night; Seasons; Cry Me A river; Flying In the Wind; Etude Number 2; Etude Number 3 Memory; A day with You; Violin Solo number 1,2, 3, and 4; Blue tango; Moonlight Serenade; Serenade; Journey Of Life; My Little Darling; Wishful Thinking; Holidays With You; Happy Holidays; Our first Dance; Our Love story,… (Nguồn: Google.com).

Do bạo bệnh, nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường từ trần ngày 02.06.2017.

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.