Đời nhập linh thiêng | Thở cùng tôi

Posted: 14/06/2017 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm


Phật chỉ trăng
dinhcuong

Đời nhập linh thiêng

Phật, Phật, Phật bất khả kiến
Tâm, tâm, tâm bất khả thuyết

(Phật Tâm Ca, Tuệ Trung Thượng Sĩ)

người rằng công lý là cong lý
lửa hận trần gian tắt đã lâu
lời đồn anh, tỳ kheo nói pháp
bước dài bồ tát, trải đêm thâu

đồn rằng anh lạc núi tu di
trí huệ càn khôn bừng khai thị
đời nhập linh thiêng
thời biển dâu
đời nhập linh thiêng
đi, đến, đâu

người rằng phật, phật
bất khả kiến
ta bà một cõi ngập ưu phiền
tâm, tâm, thầy, tôi
bất khả thuyết
ô thầy a-nan, ô thầy ca-diếp
phật, tâm, tâm, phật
khởi cơ duyên

 

Thở cùng tôi

bơi vội vã trên dòng sinh tử
sớm sơ sinh tóc bạc trắng cuối ngày
vần vũ ngang trời
tinh nghịch cuộc chơi
tay khô cằn cỗi, lòng thôi dại khờ

biển sương mờ mịt
rượu phạt không chờ
ai quỵ bên dốc đá
cuối đường, cuối đời
bến bờ vời vợi giữa ngàn khơi

ngày ra đời, ngày qua đời
người đứng đợi, người chơi vơi
trông chi − ai đi, ai đến
trần ai bao ngả mênh mang
chén trà trong tay chưa cạn
hương nhài ngào ngạt gọi mời
nắng sớm tắm thơm đồi gió
vắng, lặng − hãy thở cùng tôi

Quảng Tánh Trần Cầm
Escondido, CA – June 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.