Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu

Posted: 15/06/2017 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng
Tặng Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, tác giả bài “Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
đăng trên các báo ở VN ngày 05/06/2017

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
về để làm gì? Ong, ve phải trốn
anh không sợ nóng, nhưng thù CS
bắt bớ dân đen, bán nước cho Tầu.

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
sẽ không nói được những lời chưa nói
bọn tham quan làm giầu trên xương máu
dân nghèo bao đời, càng nói càng đau.

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
mồ mả, ruộng vườn đã thành cao ốc
bọn CS làm giầu trên xương máu
bóc lột người dân, thưa gửi, trình tâu.

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
chẳng cần đợi mưa, chẳng cần đợi gió
chẳng cần quay về một thời tươi trẻ
kỷ niệm ngu ngơ một thuở đẹp mầu.

Hà Việt Hùng
6-2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.