Của ngày chia biệt

Posted: 16/06/2017 in Âm Nhạc, Hoàng Lộc, Phan Ni Tấn, Thơ, Trần Khánh Ly

Phan Ni Tấn

Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Trần Khánh Ly Đệm dương cầm: Nhật Lâm

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.