Cặp đôi, mùa xa xỉ

Posted: 19/06/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Lovers
Rene Magritte

hay là đừng quan tâm nhục thể
phút thăng hoa đang đánh lừa
nỗi đau

nào phải ích kỷ, sống riêng một mình
bảo là cô độc
cặp đôi mới là yêu nhau ?

hay là mình ăn ở một mình, hoang
yêu đương đâm ra buộc ràng
mùa nầy phát chán

sống như ý mình không được sao
mà phải lệ thuộc
gọi là nợ nhau

hay là mình bớt nhắn tin đi
trói buộc nhau vô hình
gài lên con chữ

xã hội lắm điều, vây phiền nhiễu
dẫm lên tằng tịu
bớt nuông chìu

hay là mình cởi dây ràng buộc
sẽ thấy thoáng hơn là chuốc lấy
bớt áp lực vây quanh

vui, đâu phải miệng cười mới vui
có khi vui nở giữa lòng
hạnh phúc

hay là mình khoan hỏi cưới nhau
tự tại đi. bỏ qua lề thói
yêu là phải thành đôi ư

gom hết chung chạ lứa đôi, lệ thuộc
đốt sáng tim, mình thấy
cặp đôi, mùa xa xỉ

Viên Dung
10/06/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.