Nam hoa kinh

Posted: 20/06/2017 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

Lời ca dao mẹ ru từ muôn thuở
Dịu như sương ấp ủ khóm tần ô
Bươm, cải cúc, và giàn hoa thiên lý
Kết theo nhau hóa chùm kinh nở rộ
Nước xa nguồn đắm hình quên mất ý
Có về nghe thác đổ dưới trăng khuya 
Lìa quê cha là lạc nguồn minh triết
Quên câu hò, là khuất nẻo an vi
Nét song trùng, tay ai đành bôi xóa
Lấp bờ xa cho động khuấy sơn hà
Gạt nước mắt, dập đầu vâng thần ý
Niệm câu kinh lòng nở khóm nam hoa

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.