Đìu hiu tầm chiều

Posted: 23/06/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tôi gặp lại cành mơ
bên nây trời muộn
không còn đầy hăm hở
của thời trai tơ
có bóng em gối đầu trăn trở

cành mơ rung rẩy
lốc bạt rừng
tập trung thất thế
lệ vây người
cầm chừng ân hận thế đời dửng dưng

đi đày! gượng dậy đi đày
thề vị quốc sập
giữa ngày lốc xoay
thăng hoa đuối lý nhọc nhằn
nỗi nhớ em hầm hập động tình hoang

kể như đời cắm, xuống hàng
ngày nối ngày gánh nhọc
trăng lần theo dọc bóng
cành mơ tôi chết đuối xuân thì
thăm nuôi. em lặn lội. lâm li

nỗi yêu em
mành như bóng nắng
thời gian ơi
đừng làm nắng vỡ tan
có đày. có nhục tôi đau
có thời gian thả cũng ngang xế chiều

cành mơ gặp lại. đìu hiu
hăm hở rụi đi ít nhiều
tầm chiều nhặt nhạnh mấy điều. hoàng hôn
thở dài nén tiếc qua hồn

Viên Dung
18/06/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.