Qua Ngày của Cha, làm (thêm) thơ

Posted: 23/06/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Ba ngồi níu Thơ đợi mấy đứa bây về
Mạ tình tự lui cui nấu nồi bún Huế
lát nữa cả nhà quây quần vui không xuể
Ngày-của-Cha con mình có dịp tìm nhau

bây còn dắt theo gái trai nội ngoại
rứa là bữa ni thêm ý nghỉa Ngày-của-Ôn
giựt chắc ngó cháu mình giờ lớn xộn
tre thời tàn măng thời mọc rứa thê!

mấy mươi năm rượt đường xá nhiêu khê
giờ mấy con thênh thang ra đường-xa-lộ
Ba Mạ cứ đường-lô-cồ vòng vo nỗi nhớ
không hòa nhập dòng đời trôi nổi chi trơn

ốt dột [dưng-mà-có] còn hơn không
bây đem lòng thương Ba về thăm là quá đặng
hồi miếng đói no từng qua cay vượt đắng
mới có ngày ni đưa mén ngọt cho Cha

thôi nghen các con tháng năm giờ bỏ quá
nhắc lại chi cho quặn thắt bể dâu
mấy đứa bây về dắt về thêm các cháu
mát ruột mát lòng nói chi cho ngạ

dẫu mai dòng đời rủ ngày vui đi qua
Ba [Ôn] vẫn dưới Hiên Trăng nhà cũ
con cháu tìm về Trần gia đông đủ
nhớ Ngày-của-Cha tiếp nối Ngày-của-Ôn

tụi bây về xoa dầu dịu nỗi cô đơn
Ba (rồi tới Ôn) mần Thơ vui xum họp
vui tới bến dưới hiên trăng choáng ngợp
câu chữ Thơ đòi ăn vạ đã bưa

ngày xưa mấy cha con mình nắng mưa
vẫn níu đời nhau trời gầm không nhả
nay ở chốn rất xa quê rất lạ
có được dịp vui thì cứ vui cho đầy

từ Đông tìm Đoài phiêu giạt tận đây
Ba Mạ già cui đợi già khú hiên đời
ưng mấy đứa bây vượt khó đường trôi nổi
trổ nhánh đời góp thêm vốn Trần gia

nhiếp ảnh gia (O, Dì) Ba Quyên đâu
mau chộp tấm hình gia đình xum họp
mai ngẫu hứng Thơ có tấm hình minh họa
vừa đọc Thơ vừa tự sướng, rứa thôi….

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng 21/06/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.