Người tình không chân dung

Posted: 27/06/2017 in Âm Nhạc, Dạ Chung, Hoàng Trọng, Lệ Thu

Hoàng Trọng & Dạ Chung

Nhạc và lời: Hoàng Trọng & Dạ Chung; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Đã đóng bình luận.