Lắng lòng, dừng bước bến phương hồng

Posted: 29/06/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Lắng lòng nghe tiếng vô thanh
Từ nguồn diệu lý qua thành kim cương
Ai hay một đoá vô thường!
Tặng nhau một sớm mười phương nhiệm mầu.

Bước dừng tỉnh giấc chiêm bao
Dấu rêu cồn – đã nhạt màu bể dâu
Ngàn xưa chớp mộng xuân nào…
Gió lùa hạt bụi bay vào non xa.

Bến phương hồng cỏ tình ca
Trời Vô ưu – giữa ta bà vô ưu
Có gì thật, có gì hư?
Có chi! là cuộc tầm ngư tự rày!

Mặc Phương Tử
Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 26.6.2017.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.