Nghe nhạc phạm duy | Lễ hội đồ sơn | Những dòng nhựa | Viết nhân ngày này

Posted: 06/07/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai con

Nghe nhạc phạm duy

nha trang không có ngày về
phạm duy chết lặng lời thề bữa nay
cát vàng trôi tuột bàn tay
dã tràng uất nghẹn lâu đài bỏ không
biển khuya bờ bãi mênh mông
có hai đứa nhỏ ngóng trông mẹ về

05.07.2017

 

Lễ hội đồ sơn

những nhà trâu học xứ mình
thật là thấu cảm tình hình của trâu
vốn là đồng loại đã lâu
cho nên mẫn cảm rất sâu trâu bò

05.07.2017

 

Những dòng nhựa

những cái cây bị bứng tàn bạo
không một cái rễ nào không bị đứt
đầm đìa những dòng nhựa
phẫn uất

27.06.2017

 

Viết nhân ngày này

thà về móc bịch ny lon
còn hơn láo lếu viết bông viết phèng
thà về làm phó dân đen
để không tủi hổ con em sau này

21.06.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.