Mẹ họ

Posted: 06/07/2017 in Thơ, Võ Định Hình

Võ Định Hình
[Quỳnh ơi Quỳnh ơi Quỳnh ơi! Hoan hô Quỳnh dõng dạc]

Bọn mất dạy vẫn nắm quyền
chúng vừa ra án tù cho mẹ Nấm
chuyện thường như cơm bữa
mà nghe vẫn tức anh ách
chúng đã làm dám làm cứ làm
bọn mất dạy
gạch ngói gì đâu
cái đầu toàn bựa
chúng không từ nan làm điều xằng bậy
với cung cách mất dạy 
rất!
chúng bất kể cha già mẹ yếu con thơ vô tội
sá gì nước non tiên tổ
chúng luôn đưa rước những thằng mất dạy thổ tả khác
bưng bô cho bọn khựa dạy bảo trò mất dạy
vừa ăn cướp vừa la làng
cả lũ mặt dày không thể tả
đồ mặt mo đá cá lăn dưa
cứ nghĩ tới tùng đảng mất dạy là mình lại sôi máu
cút con bà mày đi*

Võ Định Hình
tháng 7 năm 2017

(*) câu chửi thề của nhân vật láu cá Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết của Kim Dung

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.