Trung niên thi sĩ về Đà Nẵng

Posted: 10/07/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung


Họa sĩ Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng
dưới tên đường Bùi Giáng

Không chịu theo Cộng Sản
Bùi vẫn có tên đường
Không biết Bùi có thích
bằng cái… tay Kim Cương

Những ai đi theo đảng
tên đường là dĩ nhiên
chọc quê cả hai bác*
chỉ một mình trung niên…

Chừ về Đà Nẵng. Sướng
sao Bùi còn nổi điên!

Nguyễn Hàn Chung
4/7/2017

(*) Sài gòn Chợ lớn rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời du côn
Bác Hồ nói với bác Tôn
Việt Nam chỉ có Sài Gòn là dui
(Bùi Giáng)

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.