Phật giáo nhập thế

Posted: 11/07/2017 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

Đời Trần, Lý khi bàn việc nước
Vào nhà chùa vua rước quốc sư
Rồi… bao thế kỷ có dư
Tăng ni lễ sám chỉ từ bi tu

Biển Đông khói súng mù hải đảo
Bọn bá quyền trở tráo xâm lăng
Kinh Pali Phật dạy rằng
Tu hành nhập thế phải ngăn quốc thù

Biết diệt chủng hoả mù láo xược
Lãnh đạo thì nhu nhược lặng thinh
Cứ đeo “bốn tốt” bạc tình
Hồn thiêng Tổ Quốc triết minh đâu rồi ?

Tràn văn hoá suy đồi phim ảnh
Sùng bái người và cảnh Hán Trung
Thơ văn, kinh, tượng đều cùng
Rập khuôn, trích dẫn, cóp dùng ngoại xâm !

Hãy đứng dậy đừng trầm miên nữa
Khi nước ta nghiêng ngửa lầm than
Thoát Trung, độc lập là vàng
Rồng Tiên an lạc suốt ngàn đời sau

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.