Khóc Lưu Hiểu Ba (1955-2017)

Posted: 14/07/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông tưởng nhớ ông Lưu Hiểu Ba,
tù nhân lương tâm được giải Nobel Hòa bình 2010, mất ngày 13/7/2017

nghe tin ông trở về với đất
biết bao người buồn rơi nước mắt

thương tiếc một tù nhân lương tâm
cảm kích đời đấu tranh sự thật

soạn hiến chương khẳng định quyền dân (*)
bị chuyên chính căm thù bỏ ngục

chết đi là thoát kiếp lao lung
ngời sáng mãi tinh thần bất khuất

Bắc Phong

(*) Linh Bát Hiến Chương (China’s Charter 08)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.