Vĩnh biệt Lưu Hiểu Ba

Posted: 14/07/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Lưu Hiểu Ba không còn tại thế (1). Anh đi rồi, thôi kể như xong! Nước Non nặng một tấm lòng, xuôi tay nhắm mắt Sắc Không vẻ vời…

Sức một người sông dời biển lấp bằng tay không…không thể làm hơn! Anh đi, cửa ngục vẫn còn, mở ra khép lại, vui buồn ngẩn ngơ!

Sáu mốt tuổi không chờ ngày chết mà bệnh đau ai biết ngày nào. Biết đời không có kiếp sau nên khi nhắm mắt khói màu vẫn đen!

Anh sống chẳng bon chen giành giật. Giải Nobel được cấp thì mừng. Tưởng là cứu được nước Trung, tưởng dân một tỉ một lòng, tưởng thôi…

Anh tắt thở, ngậm cười, tắt thở. Đứng bên anh người vợ…cùng tù! Một người yên giấc Thiên Thu. Một người nước mắt cứ từ từ lăn…

Một nước Tàu lòng tham không đáy. Không làm sao vực dậy giống nòi…Chết Quê Hương vẫn lạc loài, Thương anh, vĩnh biệt, đây bài thơ thương!

Tự Do với Đoạn Trường là một, Cộng Sản Tàu mấy dốt còn khôn… Việt Nam tôi cũng mỏi mòn, rồi ai sẽ chết chia buồn cùng anh?

Đời lạnh lẽo, lạnh tanh, lạnh lẽo. Buồn như rừng lá héo đang Thu. Lưu Hiểu Ba không tạ từ, công anh ai biết, kiếp người ai…vay?

Trần Vấn Lệ

Lưu Hiểu Ba, người Tàu, dạy Đại Học tại Mỹ. Năm 1989 hồi hương cùng sinh viên tranh đấu vụ Thiên An Môn, bị Công An Trung Quốc bắt giam, được giải Nobel Hòa Bình 2010 vì tranh đấu bất bạo động chỉ để đòi hỏi cho nước Trung Tự Do, dân nước Trung Dân Chủ. Anh nhuốm bệnh gan trong tù, chữa trị hạn chế, được đưa ra chữa bệnh ngoài nhà giam nhưng quá nặng và anh đã trút hơi thở cuối cùng ngày 13 tháng 7 năm 2017… Tuổi đời: sáu mươi mốt!

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.