Nửa đêm nghe sầu riêng rụng | Ba câu

Posted: 25/07/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Nửa đêm nghe sầu riêng rụng

nửa đêm sầu rụng cái đùng
xui ta chợt thức lùng bùng lỗ tai
sầu riêng cả giấc mộng dài
sầu chung sông núi đọa đày nhiễu nhương

17.07.2017

 

Ba câu

buồn, ra cuốc đất một hồi
thấy bao phiền muộn nó trôi ra ngoài
mặc dù mệt bở hơi tai

20.07.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.