Nương náu

Posted: 25/07/2017 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

Vào quán nụ cười xin mua một nụ
Cười thật to cho vỡ nỗi điên
Thời buổi buồn và điên xôm tụ

Vào quán đêm xin vay một giấc
Mơ thật ngon. Và ngủ cho quên
Đời ngoài kia đêm nổ tan tành mộng

Vào kịch đời khóc thêm nước mắt
Mặt nạ vui son phấn cười khan
Màn kịch hạ cùng nhau hê rửa mặt

Vào đường dài xin thêm một lúc
Dừng chân. Nghe tiếng gọi ai quen
Cửa nào mở người âm dương lúc nhúc

Vào gác hoàng hôn xin một chén
Tím mây bay uống cạn mộng mơ chiều
Mai thức giấc thấy mình thơm một đóa

Vào đóa hoa xin lòng mật ngọt
Nói ra lời hiền hậu như hương
Bay theo chim biết xum vầy tiếng hót

Vào bầy kiến ghé thêm vai chở
Hạt đau đời theo bước khổ kiên đi
Biết nỗi thương cúi đầu vin nỗi khó

Vào đồng lúa khẩn cầu một hạt
Hóa hiện xanh trên đất nhiệm mầu
Chén cơm đầy trên tay em khát

Vào dòng sông vớt ánh trong veo
Quặng lắng xuống bụi trần bao ý nghĩ
Hạt chuông xanh. Lòng cuội nhỏ tan theo

Vào hơi thở xin thêm ánh sáng
Cõi mộng người bóng tối tủa như tên
Cứ niệm và đi. Cứ nghe và lắng

Nguyễn Thị Khánh Minh
5.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.