Hứng cảnh ảo thác | Cỏ hồng

Posted: 31/07/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Hứng cảnh ảo thác…

Lòng thác lũ những ngày mưa
phập phồng bong bóng
ngàn xưa gom về
yêu… đau.
thương…giận.
buồn…. tê.
oán hờn truyền kiếp…
sóng mê cuộn trào…
con thác nào…?
con thác …nào?
cho hồn nổi giận
ào ào…
vì yêu. 
Vì yêu nên mới băng thân…
Nước lao vào Đất
đắm mình ra khơi….
ra khơi cho trọn
tình người…
mang hồn của biển
về nơi…
cội nguồn.

 

Cỏ hồng

Một triền cỏ bềnh bồng phun hồng nhuộm mây trời xứ Cậu…
ngắm Bà Đen lung ảo dáng huyền sương in vết tích đá thủy chung…
Con gái xứ Tây Ninh giống Bà da ngăm mắt sáng…
yêu ai là yêu trọn dẫu
hụt chân
có thác vẫn vẹn tuyền…
chống cường quyền
lao xuống vực
giữ chữ trinh..

hóa cỏ lau hồng
trái tim máu nhỏ bên sông
ru con khúc gió lành
mòn lả
ngọn chờ mong…

Diên Hồng Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.