Trăng mới lớn và em

Posted: 31/07/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nhựa dậy thì tươm thắm lứa
thơm ngõ gió, lén dậu thưa
ta nghe quyến rủ rướn mưa đêm hè

trai làng bướm ong ngắm nghé
đương thì yếm thắm giấu khoe
hớ hênh hương yếm thấm ghe thương hồ

thế cô trăng non bể khổ
bờ vai em trăng thỏa mơ
màu trăng bờ ngực rừng thơ lập loè

tuổi mơ, mười ba có lẽ
thả ý vàng ươm tiếng ve
ngẩng trăng đợi lớn chừng em phơi lòng

khuya trăng về hương lẫn mộng
choàng mơ tưởng yếm thả rông
sao nghe tình thoáng mùi hương quá đỗi

chung dậy thì em ngất ngưởng
ta chưa nhấp, tưởng tình thơm
trăng dẫn ta về vấn vương tình tự

Viên Dung
20/07/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.