Lời rủa xả cung cách | Lời trình

Posted: 10/08/2017 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

Lời rủa xả cung cách

dấm dẳng hát. nói thơ
một phản quần không đáy
cáo hồ bay lơ phơ
ô tràng tiền vĩ đại
mẹ họ. chết hồi nào
sao còn trồi đầu thở
saosaosaoở đâu 
nằm trong thau nước rửa
một cung cách thơ rình
dòm mặt ngang mặt dọc
nắm đấm chỗ quan ngồi
bên tả ngã bên bồi
xì già đầm bối rối
chắp tay lạy con đười
nâng lên hàng phẩm vật
đinh đoong đanh phùng mang
[tội nghiệt cô phùng há]
đố mày chun ra được
một đám rước ăn tàn

3/7/2015

 

Lời trình

cạ lùm
xuống một khoảnh nông
nhốn nháo rừng chim chóc ôm mặt
dọc. đọc ngang
lọng vàng che cổ tía
vulga méa culpa
tra la laphì phà
cái mống nống cái tình
tuoacán vá bà nữ
lặn lội phiêu bồng lui tới
cungrề-mi-pha

3/12/2015

Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.