Thương mà biết nói sao cho hết Lậy chúa cho con giữ được lòng

Posted: 10/08/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Xe tôi sắp hết xăng
Tôi quẹo vào cây xăng
Thấy một người đứng đó
Giơ tấm bảng van lơn:

“Gia đình tôi nghèo quá
Mẹ tôi mới qua đời
Tôi van xin mọi người
Giúp tôi lo cho Mẹ”

Tôi dừng xe, bước xuống
Đến đưa tờ mười đô
Người đó chắc không ngờ
Đời có người biết chữ?

Tôi không chờ chi nữa
Tôi vào trả tiền xăng
Tôi ra đứng bơm xăng
Và tôi rời cây xăng…

Tôi không là ân nhân
Không nhận lời cảm tạ
Nghĩ: rừng bao nhiêu lá
Lá còn rơi, huống là…

Má tôi mất, quê nhà
Tôi không được đưa tiễn
Một nắm đất không liệng
Hai dòng lệ đã khô!

Chuyện của tôi, chuyện xưa
Chuyện bây giờ, tôi thấy
Một người con có hiếu
Một con người hơn tôi…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.