Chờ một điệu Blue

Posted: 23/08/2017 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thoa Pleiku

Phan Ni Tấn


Ca sĩ Thoa Pleiku

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh

Đã đóng bình luận.