Archive for the ‘Thoa Pleiku’ Category

Phan Ni Tấn
Nhớ Vũ Thái Hòa, Troyes-France


Piano Rouge
Vũ Thái Hòa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn


Ca sĩ Thoa Pleiku

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh

Nguyễn Ni

wind

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Nguyễn Ni; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3