Vệt màu bay lên

Posted: 05/02/2018 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thoa Pleiku

Phan Ni Tấn
Nhớ Vũ Thái Hòa, Troyes-France


Piano Rouge
Vũ Thái Hòa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.