Chủng ngừa

Posted: 05/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

ở đất nước mới
tôi chích ngừa cúm
mùa đông sắp tới

ở đất nước cũ
ai chích ngừa cho em
sắp mùa nô dịch

nghe ai nói, ngừa chi nữa, đã lờn
cam tâm lệ thuộc thếp son
cầm đầu chịu đấm ăn xôi buộc lòng

em cậy ai ?
em hỏi ai ?
điềm nhiên trăng ngó
trần ai muộn phiền

khắp xứ buồn biết bao nhiêu
kề nỗi nhớ, kể nỗi niềm
em nhìn dáo dác
là đâu thiên đường

đêm huyền treo nhiễu nhương
làm em nhớ bài thơ chiêm bao
í, một thuở tìm nhau. tình động

tạng mặt thời long đong
đêm, tiếc ngày thong dong cũ
chờ giấc biếc đơm hương
giữa tuồng nô dịch vô cương

ta gửi bài thơ tiếc thương
nhân danh mượn thế xây tường
vô nghì chắn cửa, đường nào em ra

thơ trải lòng ta thiết tha
ngủ quên quá khứ nỗi nhà
lại nghe mưng mủ sơn hà cầm đau
hàng ngoại tộc, biết làm sao !

Viên Dung
20/12/2017

Đã đóng bình luận.