Archive for the ‘Nguyễn Ni’ Category

Nguyễn Ni

wind

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Nguyễn Ni; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3