Nhìn lại mình. Trong tách trà chiều

Posted: 25/08/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
hình em
là tiếng nước
trong
chảy qua tôi
suốt
những dòng cưu
mang
hình tôi
là gió trên
ngàn
mãi rong chơi
phận
lang thang cửa
ngoài.

2.
hay gì đâu
chuyện
hoài thai
trong nách pho
tượng
lạc loài sở
ngô
buồn cười
chút phận nặc

bán rao mãi
kiếp
đồng cô nạ
dòng.

3.
họa em
lên vách hằng
mong
đêm cầu phước
báu
nở trong hiếu
kỳ
so chân
khập khiễng tập
đi
lạ gì chủng
loại
thiên di nhục
hình.

4.
phước tha la
kiếp
chông chênh
một đời bồ
hóng
bập bênh giấc
trần
chào em
gió rộng ngoài
sân
chào tôi đắc
tội
hồng trần biệt
giam…

Chu Thụy Nguyên
07–2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.