Quốc kế dân sinh | Nhạc miền nam | Con hát | Những người bị kim đâm

Posted: 29/08/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Quốc kế dân sinh

mùa thu lại về muỗi kêu như sáo thổi
cả nước mọi người đi diệt lăng quăng
bệnh nhân thiếu tiền biết đâu là thuốc giả
bệnh viện thiếu giường giai đoạn di căn

tài xế kêu trời lo tiền mãi lộ
thu phí trùng trùng tiền lẻ năm trăm
biên hòa trảng bom chạy qua cai lậy
đường xa ngút ngàn chưa thấy thênh thang

26.08.2017

 

Nhạc miền nam

vài trăm năm nữa vẫn còn
là còn dòng nhạc có hồn miền nam
còn giai điệu vượt thời gian
và lời thơ nữa vẫn làm đắm say

25.08.2017

 

Con hát

Hãy nhìn trong suốt Thái Thanh
Nhạc hay nhạc dở để dành người nghe
Những phường xỏ lá ba que
Cứ hò dáng đứng bến xe cho tròn

24.08.2017

 

Những người bị kim đâm

công nhận hay không công nhận
thì mặt trời cũng mọc ở phía đông lặn ở phía tây
cây kim không thể giấu được lâu ngày
chỉ tội nghiệp cho lũ trẻ
bị kim đâm nát bàn tay !

21.08.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.