Tạ lỗi Đấng Toàn Năng

Posted: 30/08/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Trời sinh hai con mắt làm gi?
Thời thế tạo lương y làm thuốc giả
Bán lấy phước cho người bị bệnh ung thư với giá cắt họng
Giúp họ mau chết
Thần thánh ma quỉ âm binh cô hồn nhắm mắt
Quyền lực sáng soi cười hiền như Phật
Anh cười hở toàn răng hệt lão Thâm
Không thích húp cháo
Khúm núm cố bám đít trên ghế đến chết
Đặng gặm tận hết xương máu ông cha để lại
Gởi ngân hàng Thụy Sĩ

Trời sinh hai lỗ tai làm gì?
Đâu phải nghe gật đầu
Đồng ý đúng điều không đúng
Còn phải biết điếc khi nào nên điếc
Tỉ như sấm Hoàng Sa nổ nhỉ toàn cầu
Cũng đâu tới tai anh mà ngượng!
Thì cứ vờ như ta yêu nước
Múa miệng như múa mông
Múa đồng mai vàng đô rụng
Cờ Trung cộng có thêm mười sao cũng mặc
Anh chỉ thêm một dấu chấm than cuối bài thơ gởi Mẹ
Mẹ khóc như thời Lê Chiêu Thống
“Cõng rắn cắn gà nhà”
Mẹ đủ già lo chi lắm Mẹ ơi!
Đất nước 180 triệu lỗ tai
Chỉ mình con vờ điếc!

Trời sinh
Các khớp nối nâng đỡ cơ thể làm gi?
Thà như trúc như tre chỉ toàn da và thịt
4000 năm đứng thẳng
Thà như tượng như bia độ ì như đá
Rêu xanh còn mọc
Thời Lạc Long Quân-Âu Cơ
Gang bàn chân bằng thép, da bàn tay bằng đồng
Không để quyền lực ngoại xâm
Bắt khum lưng cúi đầu
Đi bằng đầu gối
Và đi cả hai tay

Xin tạ lỗi đấng toàn năng
Tạo ra giá trị các khớp nối truyền thống
Vì những lỗi lầm của khỉ./.

Nguyễn Tam Phù Sa
01.01.2012 – 28.8.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.