Di trú | Đồng xạ. tếch

Posted: 07/09/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Di trú

gởi Đoàn Minh Đạo

ngày chúng ta chia cắt bởi địa hình
lưỡi lê xén đường đi qua trí tưởng
là những cụm mây vắt ngang dòng sông
thời gian không gian đặc quánh trên mỗi nốt mù hồi ức
vườn chanh vàng lộc của những ngày thơ còn rậm đám ven hồ
lưới mưa* làm khuỵu xuống cọng lau mường tượng
trắng già âm thoa
mình nhìn thấy nhau từ những vệt thiều nâu tưởng
mầu của những cội cây thâm tù
bám vào đất hoang lệ

sở nhà chúng ta hằng có
là hang động của chú còng gió thong manh
vô cùng. là biển
những viên gạch che chắn ngày về
ngọn cỏ bồng lăn lóc
không hề minh chứng
rơi dội trúng mùa mưa
mưamưa ướt dột thềm nhà xanh rêu mái
trầm tư áo bụi
nghi ngút sắc mầu lạnh hoen ca

3/9/2017

(*) Lưới Mưa, thi tập Đoàn Minh Đạo

 

Đồng xạ. tếch

khải triều
vùi lượng âm. mưa
gió tha lũ lụt
trắng mùa an cư
nước ở đâu. hãm. đứng tù
tôi và em giữa thặng dư tình ngời
mịch hồng lố rạng khơi vơi
luồn tay nắm vội mống trời xanh xưa
đồng cỏ nâu lẩy bẩy. vừa
đất run nhú thở
bùn mưa rập rờn
thôi còn mỵ đắm phúc ơn

Sept. 2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.