Mưa tháng Bảy

Posted: 07/09/2017 in Thơ, Vũ Trầm Tư

Vũ Trầm Tư

Bụi mưa thấm áo phong trần
Lạnh đôi vai, lạnh cả vầng trăng xưa
Em xa rồi, tháng bảy mưa
Bên song cửa, khói thuốc chưa ấm lòng

Thẫn thờ nhìn phía bến sông
Áo em đâu thấy, nghe lòng quạnh hiu
Đò ngang ngược sóng liêu xiêu
Duyên tôi cũng tựa cánh diều gió chao

Đường nhà em trắng hoa cau
Vườn bên tôi mấy dây trầu còn non
Áo xưa tím lối đường mòn
Bài thơ mực tím, nỗi buồn ai hay

Chiều mưa cánh lá vàng bay
Mưa hay nước mắt đong đầy nỗi đau
Quạ đen chưa bắc nhịp cầu
Ngưu Lang, Chức Nữ ngày nào có đôi?

Vũ Trầm Tư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.