Tiễn mẹ

Posted: 11/09/2017 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên
Kính dâng hương hồn Catarina

Mẹ về quê mẹ đã về quê
Mây trắng một màu tang não nề
Thiên lý lũng sầu qua bến vắng
Trần ai sa mạc vượt bờ mê 
Tường câm bóng nắng vờn lay lắt
Hồn nghẹn âm mưa vọng ủ ê
Mẹ hỡi con mong ngày hội ngộ
Cõi xa mẹ nhớ đón con về

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.