Mầu sắc nỗi buồn | Sáu tám. buổi chiều. cao vị khanh. và hồ đình nghiêm

Posted: 13/09/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang (1946-1994)

Mầu sắc nỗi buồn

chiều dang tay xa vòng đời u ám
con tầu ngấm ngầm mang sức kiệt thai hoài
mắt thuỷ khô sợi lìa cuống biển
nắng không nhà hỏa táng trần ai

mùa đông mang ký ức mù xuống phố
vào ngõ thông phong lạnh cắn sâu
nơi quán rượu trễ tràng vây bóng tối
giọt thâm vàng óng nỗi buồn rầu

gọi đàn lên tình cầm liêu vắng
nốt hóa xanh đồng khúc chiều tà
như cỏ. như mai sau vĩnh hằng đất cát
bồi hồi ngâm bạch tuyết cư

kinh nhạc đầy quanh đêm khấn hát
[đã bay trong chiều lời em khấn nguyện]*
nhớ một lời tưởng đến một người
ngụm nước trong môi tình bỏng rát
đồng thiếp yên bình huyền mộng ru bay

tháng giêng 1995

* lời nhạc, hoàng xuân giang (mất 29/9/1994)

 

Sáu tám. buổi chiều. cao vị khanh. và hồ đình nghiêm

ngời thanh biến tấu vang thu
đường quen chậm lụt hát cù nhau lên
đeo hương qua một bãi rền
huyền thai của lá vị mềm tân toan
cầm dương ruỗng mục huy hoàng
sợi gân xanh máu điệu buồn chung thân
hồng hoang rộ chín ân cần
nghe trong phủ dụ điều lân tưởng còn
mưa mù. hệ trắng đầu non
miền vui hội tụ cỏn con xin về

4. sept. 2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.