Bóng hạ đường sen

Posted: 18/09/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

em của tháng hè nóng bức
lụa là đâu chừng bẹo thức mân mê
lá sen khô vành, cuống xệ
mà cánh hương hoa vảnh điệu trăng thề

phơi hoang hương mùi loã thể
giáng trần gian, tiên nữ để quên đời
dang cánh sen trần, thế gợi
phàm nhân gian vô thức đợi quan chiêm
nhục thân trùng trục thôi miên
trần gian tưởng em cung hiến thiên đường
tà niệm dục, kiệt cự đương
tình quên số kiếp mù sương nợ người
quên mình mê dáng hoa tươi
dốc lòng dâng cả mười phương tôn thờ

nhan sắc dựa thời gian thở
ai hay thời gian gieo bỡ ngỡ nghìn nơi
và qua mau không nương đợi
thấp thoáng sầu gieo vời vợi đương hương
si mê vướng vấp lẽ thường
mới ra mê hoặc tình trường nhân gian

Viên Dung
16/07/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.