Bán máu

Posted: 19/09/2017 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

máu nào mà chẳng máu hồng
máu nào mà chẳng đỏ lòng thịt da
dân nghèo bán máu mua cà

mua lưng lít gạo cả nhà tạm no
ngày mai cơn đói dằn co
cơm thay nước lã buồn so phận nghèo

mùa đông gió rét chèo queo
trong cơn đói lạnh buồn theo kiếp người
bốn hai năm việt nam ơi

kiếp trâu phận chó tôi đòi là dân
máu già máu trẻ cạn dần
tưong lai dân tộc mộ phần cỏ xanh

máu hồng trộn lẫn máu tanh
đồng bằng sông cửu thanh bình còn đâu
nông dân mưa nắng dải dầu

ép làm ba vụ cho tàu bán phân
tiền vay lúa giống ngân hàng
thế chân sổ đỏ cuối cùng tiêu ma

thất mùa chúng tịch thâu nhà
quanh năm đói rách bây giờ trắng tay
con đau vợ ốm thờ dài

tiền đâu mua thuốc hôm nay đây trời
tiền đâu mua gạo con ơi !
chờ ba bán máu mau thôi rán chờ

Trần Phù Thế
8/27/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.