Chiều qua vùng giải toả

Posted: 26/09/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Bên kia sông không còn bến nước…
Người đã vào ca dao
Trâu đã vào câu hát
Cổ tự nghìn năm khoa đẩu không về…

Bên kia sông hạt thóc ra đi…
Phong sắc ra đi
Những đình đao xiêu dạt…
Xao xác những hoàng hôn truyền thuyết
Ngưạ đá sang sông dối gạt công hầu

Bên kia sông nhan sắc ra đi…
Luạ hồng trắc ẩn ra đi
Ôi những rằm trăng mười tám
Bờ bãi xa xanh da diết nụ buồn…

Bên kia sông em đã ra đi…
Tôi cũng ra đi…
Vĩnh biệt bờ xôi ruộng mật
Ôi những hồn quê ngậm ngùi đã mất
Ai trả cho người tiếng vọng nước non?…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.