Trước và sau lưng

Posted: 26/09/2017 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư


Hình sưu tập từ Internet

Lãnh tụ khi chụp ảnh
Mặt rực rỡ hào quang
Tướng lãnh khi chụp ảnh
Ngực áo đầy huy chương
Thầy tu khi chụp ảnh
Mắt tỏa lòng bao dung

Ai cũng chụp trước mặt
Không ai chụp sau lưng
Lưng có gì để chụp
Ngoài người lính miền Nam!

Trần Hoài thư
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.