Cầu Cần Thơ

Posted: 27/09/2017 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

Cầu Cần Thơ

(Sập cầu Cần Thơ đang xây dựng 26/9/2007)

cây cầu là cầu Cần Thơ
hồn oan cầu sập dật dờ trên sông
máu Cần Thơ chảy đỏ dòng
nước phù sa đỏ đỏ hồng Hậu Giang

tin em chết yểu bàng hoàng
triệu dân cả nước hàng hàng lệ rơi
khổ thân cha mẹ kêu trời
vợ con kêu đất đất thời thấu chăng

mấy mươi mạng sống số phần
hay ai tắc trách khổ dân bần cùng
ta về đứng ngắm dòng sông
tai nghe tiếng gió như hồn gọi tên

bụi thời gian sẽ phủ lên
trong tâm trí nhớ sẽ quên chuyện buồn
nhưng mà trong khói hoàng hôn
ta nghe cay mắt tiếng hờn đâu đây

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.