Biến đổi khí hậu

Posted: 02/10/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Trời cũng lì đòn
mưa dầm nắng khét

Đất đã lì đòn
nẻ nứt hạn hán

Núi kia lì đòn
Cạo đầu lấy số

Suối ngửa đòn lì
sỏi phơi trắng xóa

Vườn xanh giẫy hờn
ụp vào dòng chảy

Biển khơi lì đòn
uất lời căm giận

Con Phố lì đòn
đỏ, vàng…không nháy

Nhân Phẩm lì đòn
được gì bán nấy

Lịch Sử lì đòn
lặng yên nuốt nghẹn

Cuộc hẹn đòn lì
sao tìm chưa thấy…

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.