Không biết phải làm sao

Posted: 02/10/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

khi con gọi mẹ
quanh con tự lừa đã quen
lừa dối xoáy nên guồng cai trị
phía ngoài mặt nạ người làm như không hề
cả trong sử cũng dối gạt
từ khi đông đảo người lây bệnh
chủ nghĩa xã hội

khi con gọi mẹ
bọn trẻ dư biết thiên đường là gạt gẫm
chúng ngã vào ma tuý tìm thiên đường
mặc tình xứ sở nổi trôi
chúng đâu biết ai là vai rường cột
chủ quản chúng còn chưa biết mà
không gọi mẹ quê thì kêu ai

khi con gọi mẹ
là thế nước yếu hơn từ độ
thông gian lệ thuộc
vuốt ve cầu cạnh
người có gốc, có ngạnh
cũng muốn lánh đi
huống chi dân lành mơ ước khác đi mỗi ngày

khi con gọi mẹ
biển còn đổi vị, huống hồ những dòng sông
kẻ cầm cân bởi lòng không rộng
bữa ăn ngày nhiểm độc vô hình
không biết phải làm sao
khi vô cảm ăm ắp lòng mưu lợi
phẩm hạnh hết thời ngã quỵ vô lương

Viên Dung
18/09/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.