Tử thần đường phố | Bắt nhái | Đồng bào | Thời gian

Posted: 04/10/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Tử thần đường phố

bây giờ cạm bẫy khắp nơi
hố ga không nắp tiêu đời các em
mẹ cha bỏ xứ mưu sinh
chiều mưa vĩnh cửu tội tình ai gây
phước long ai oán còn đây
làm ăn tắc trách bầy hầy đã quen
rồi mùa mưa đến mỗi năm
tử thần đường phố vẫn nằm đâu đây

29.09.2017

 

Bắt nhái

cóc ai đã bắt đi rồi
chỉ còn ếch nhái kêu trời không mưa
bức tường đã đổ từ xưa
có ông râu rậm sao bùa không linh?

27.09.2017

 

Đồng bào

những cái ngực lủng lẳng huy chương
những cờ xí rợp đường
những nấm mồ không nhang khói
những con ma đói

26.09.2017

 

Thời gian

mau quên tình nghĩa giáo khoa thư
bó rau trái ớt lúc tối hù
bữa nay áo xống xênh xang quá
ngất ngưởng ngựa xe giữa bụi mù

26.09.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.