Một ngày ngao du

Posted: 10/10/2017 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
(với nhà thơ Trần Huy Sao).


Từ trái: Trần Huy Sao & Phạm Hồng Ân

Lác đác xuân rơi. lác đác rơi.
ngồi đây. hồn bỗng giạt cuối trời.
buổi sáng. đường rừng. treo. chân núi.
nhắc tôi đi. chở bạn. rong chơi.

ừ thì nhấn ga. cũng tới thôi.
hiên trăng. đằng trước mặt ta rồi.
những con cá. lội. trong hồ nước.
ngó dáng tôi vui. chợt. gượng cười.

bàn ghế bạn đóng. đón. khách mời.
hồ nước khơi dòng. chờ. trăng rơi.
cành lung lay lá. khoe. sắc thắm.
run rẩy như em. mới chạm môi.

ừ thì là sóng. lượn. biển khơi.
là mây. thẳng cánh. bạn cứ trôi.
là bướm. tôi bay. theo mùa gió.
tìm một bông hồng. nở lẻ loi.

Santa Ana. đời. nối đời.
lác đác rơi. lác đác xuân rơi.
bạn và tôi. cùng thương chữ nghĩa.
nên vui buồn. mãi mãi đi đôi.

ngao du chuyến này thật thảnh thơi.
quên những chiều. lòng dạ rối bời.
quên cuối đường hầm. còn hố thẳm.
vừa chỗ chôn thơ và chôn tôi.

Phạm Hồng Ân
10.06.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.