Miếu âm hồn

Posted: 11/10/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Chiều đi qua sông muộn
Lá như nghìn mắt xưa
Xanh xao hồn tử sĩ
Chiến chinh buồn ngày xưa

Có người không áo trận
Chết gục vào bát cơm
Hồn bay theo đạn lạc
Mộ phần xanh hố bom

Có em thơ máu đỏ
Áo nâu sòng đẫm sương
Chết dưới chân đức Phật
Mắt Phật buồn tai ương

Vết đạn đau thánh giá
Gió ru hoài khôn nguôi
Tiếng chuông buồn khắc khoải
Ru vết thương giống nòi

Và phía sau thánh tượng
Nghĩa địa buồn hoang mang
Miếu âm hồn nức nở
Thầm ru xác da vàng

Ru nhau dài tiếng sóng
Ru nhau dài nỗi đau
Chiều rưng rưng sông lạnh
Miếu âm hồn xanh xao…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.