Xào (khô) thơ V.N.Minh

Posted: 11/10/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

miền Nam giết chợ xó đường
đầu ngày vào Tạ ông ruồng ngã ba
ở tôi Gòn Sài tư quận
không thể trở về bất luận tất nhiên

đấy người thân (thích)
xác kẻ nào nằm (hổng ham)
dù được ai đứng ai đi
kẹt giữa hai lằn đạn thi nhau nổ

ba ơi con cũng kẹt!
bố mắng xối xả vào đầu trưởng nữ:
láo lếu. Mẹ! đồ con rể mất dậy!
lợi dụng cảnh tranh sáng tranh
tối để chơi khăm thằng già
đồ con kẹt tao nầy!
en không en tét đèn đi ngủ.
dầu đang sôi lửa đang bỏng
toàn bộ phỏng dái mất rồi
cứ suy bụng ta ra tâm địa người
chất chồng nhương nhiễu

nhiên tử sự cực tiểu
thất tín sự cực đại
chạy làng thật khó dung
cưỡng hiếp thật máu me
xe jeep tụi 30 ngồi
ngoài đại lộ trần hưng đạo
tháng Tư hổng có số 31
chó chạy rông trên phố phường
không có mưa sa trên cờ hai màu
xanh đỏ không dưng
lại chen nhuỵ vàng
tháp mười chưa nở sen mùa này
you know?
mà giả có đơm bông
sánh sao được cành sen
khoe sắc trong hồ tĩnh tâm

ông thiệu chấm nước mắt
đứng trong tv nhìn
tôi nói câu từ giã
sinh mạng tòng teng đột tử
hey you want boom boom?
the whole country went
crazy with B-40
AR-15. M-16 vứt đầy đường
chợ trời giờ nầy
cũng nhốn nháo
áo trây-di chả ai thèm mua
(đã có quần bò chưa nhỉ?)
nàng có ba người anh
đi bộ. đội đồ về
toàn phồn vinh giả tạo

giữa bức tranh vân cẩu
dật dờ trôi hàng chữ
what the fuck vietnam war!
“and one thing i know is true
you’ll be dead before your time is due, i know”*
miên man trắng, đen, màu, chồng lấp
ném từng hòn đất xuống huyệt mộ
một thời để yêu và một thời để chết.

Hồ Đình Nghiêm

* ca từ trong bài We Gotta Get Out Of This Place của ban nhạc The Animals (viết năm 1965)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.