Âm nhật

Posted: 23/10/2017 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

20 tháng 10 năm ni
sinh nhật thơm giòn cõi trước
văng vẳng nến chữ hiện về
mừng người âm ty thức dậy

tay chân, ừ rằng, ừ rí
từ cọ, từ sắc, từ tranh
cố đô nửa đời thắt dạ
đầu thai trong ngực, nằm ì

gõ lên mạn: thuyền nhân khúc
khắc vào mây: quặn tình quê
tuyết ai rơi mòn tóc mẹ
mù đêm. rợn. hút đường về

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.