Khói bếp cuối trời

Posted: 23/10/2017 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
(tạ lòng người gợi ý)

chắc không đến nỗi mời lơi
cũng muốn luôn tiện thăm chơi nhưng mà…
cân nhắc do dự cái ta
sức yêu còn lực ngắm hoa qua đường
ngắm suông chỉ tổ thêm buồn
phụ tính quí chuộng sắc hương một đời

đi chơi không ra đi chơi
sợ sẽ ngủ gục khi ngồi hóng câu
sứ mệnh gắn kết liền nhau
ơi một dân tộc chân đầu chia phân
mong rằng đến lúc cái tâm
hồi hướng về lại núi sông chân tình

ngàn dặm xa ngẫm lại mình
buồn hận xưa từng đóng đinh trong lòng
tự nhổ lên đã bao năm
vẫn còn bóng dấu phù trầm phân vân
tình riêng dễ dẹp ngại ngần
chuyện chung hư ảo tám phần mười xa

đôi phần gắng gượng gieo hoa
đóa sen đầu ngọn bút tha thiết nồng
lửa thiêng bếp ấm núi sông
sáng lòng thoát được kềm gông cận kề
thân không động hồn vẫn về
xin cảm ơn người đã rủ rê khói chiều

Luân Hoán
05.10.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.