Bên này sông

Posted: 03/11/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Nhà thơ Phạm Nhuận
photo by Phạm Cao Hoàng. Maryland Sep. 10, 2013

Đập Đá qua Vỹ Dạ
Một thời thơ lót đường
Qua không kịp nhịp cầu
Ba vạn ngày mây bay
Đặt chân ngỡ ảo ảnh
Lạ lùng tưởng cố nhân.

Phạm Nhuận Tam Muội Hoả (1)
Thắp lửa câu kệ dài
Quyền năng Om A Hum
Quỷ khóc đến thần sầu
Tóc dài chuỗi tràng hạt
Nhị nguyên này nhất thể.

Ôi cuộc đời vô thường
Bất khả tư nghì đó
Sinh diệt một sát na
Sóng dồn chân bỉ ngạn.

Nhớ bài thơ. Kiếp trước?
Tả buổi rượu chân cầu
“Ta ở bên này sông
Nhớ em chiều rất hồng” (2)
Uống say tiễn hiền hữu
Chén cay ngất, mày chau
Lửa đốt Cổ thành rụi
Đạn vạch nát bầu trời
Một đi có trở lại?
Huế lở vết cắt đau
Cầu gãy đâm dòng sông
Hương thôi trong lệ thuỷ
Uất nghẹn xoá ván bài
Râu hùm những xám mặt
Đời bày ra cháo lú
Chẳng còn ai tụng chú
Ai bạc áo qua sông
Dầm thân trú giông bão
Nguyện giữ lòng thơm thảo
Vui gặp lại người cũ
Buồn rời xa thế thái
Ngươi ở lại phương trời
Ta lênh đênh sương khói (3)
Mắt trừng chừng thấu thị
Đốn ngộ thế kiết già
Lửa vây bủa quanh mình
Thoát cơn mộng phù du
Nghệ sĩ và đạo sĩ
Diệu tưởng ngăn phương trượng
Hư ảo nghịch chân như.

Xưa chiến tranh lửa đốt
Nay cháy rực thân tâm
Thơ thoát ra giới hạn
Mặc hoả hoạn trùng vây
Bằng hữu vây quanh chiếu
Cuộc lữ xem chán chường
Cạn như giọt rượu cuối
Bình không úp mặt chai.

Còn đâu chất hào khí
Một giềng mối sum vầy
Thôi buông bỏ cũng đành
Im bặt lời chia tay
Ngậm bồ hòn trong miệng
Dấn liều qua vực lửa
Tam muội hoả cháy rần.

Kiếp tôi làm ngoại đạo
Mê muội với trầm luân
Đốt trang kinh soi mặt
Văn chương tuyệt bất an
Thấy trước ngọn lửa nung
Xin chỉ chết một lần
Chiều tà vào lò thiêu
Hồi nào giờ lửa nóng
Trẻ lên ba cũng tường
Tam muội hay đèn cầy
Chảy sáp tựa nước mắt
Hờn tẩu hoả nhập ma.

Tôi ở bên này sông
Bèo giạt dưới chân cầu
Ngờ vực luật tuần hoàn
Nước trôi không trở lại
Trường lưu thuỷ một đi
Vô can thiên thượng hoả
Một linh hồn vô xứ
Lạc loài tiếng chuông rơi.

Hồ Đình Nghiêm
mùa Halloween 2017

(1) Tam muội hỏa – tên bài thơ mới nhất của Phạm Nhuận vừa đăng ở trang Phạm Cao Hoàng ngày 31.10.2017
(2), (3) Ý thơ của Phạm Nhuận ngày cũ.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.